Het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde

Net als vele andere gilden was het gilde van Groeningen van oorsprong een Broederschap ter ere van de heilige wiens naam men voerde. Deze broederschappen gingen rond 1400 overal in gilden over en daarom dateren ook de meeste gilden van 1450-1500. Deze gilden waren voornamelijk kerkelijke broederschappen welke als voornaamste geestelijk doel de beoefening der christelijke deugden hadden. De broeders moesten net als nu nog het geval is een christelijk geloof hebben en van onbesproken gedrag zijn.

Omdat deze gilden in deze onveilige tijden vaak de kerken en dorpen moesten beschermen tegen roof en brandstichting werden deze van oorsprong geestelijke broederschappen tenslotte vaak omgevormd tot gewapende schuttersgilden. Deze kerkelijke dorpsgilden kwamen alleen op voor de plaatselijke en dorpsbelangen. Naast de gewapende bescherming van de kerk en haar eigendommen en tevens die van eigen huis en haard, streefden deze gilden ook sociale doeleinden na, zoals hulp verlenen bij plaatselijke rampen zoals pest en watersnood.

Groeningen

Over de oorsprong van de naam Groeningen zijn verschillende theorieën te vinden. Zo zou het een verwijzing zijn naar de "groenekingen"; de groene weiden in de winterbedding van de Maas. Ook zou het betrekking hebben op de weilanden westelijk van het dorp, waar ooit de Maas stroomde. Een andere bron zoekt de verklaring in "groene Inge", wat ook laag gelegen grasland zou betekenen. Met deze omgeving is het geen verrassing dat het dorp tot voor kort voornamelijk van de veeteelt en de landbouw leefde. Groeningen is gebouwd rond een driehoek, wat een kenmerk is voor een Oudfrankisch dorp. Op de brede basis van deze driehoek werd de Antonius- en Nicolaaskapel gebouwd en langs de beide spits toelopende zijden van de driehoek zijn de boerderijen van de voornaamste boeren gebouwd. Het middelpunt van het dorp is een driehoekig plein.

De Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

De schuttergilden in Brabant zijn in een aantal kringen ondergebracht. 
De namen van deze kringen zijn ontleend aan het gebied waar de kring gevormd is. Op dit moment bestaan er in Brabant, onder de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS), de volgende kringen:

  • Kring Land van Cuijk >
  • Kring Baronie en Markiezaat >
  • Kring Kempenland >
  • Kring Het Kwartier van Oirschot >
  • Kring Maasland >
  • Kring Peelland >

Bereikbaarheid

Vanuit de richting Nijmegen of Venlo

Neem vanaf de A73 afrit 'Vierlingsbeek' en rij vervolgens over de Overloonseweg richting het centrum van Vierlingsbeek. Volg vervolgens net over het spoor de Molenweg richting Groeningen. Hier gaat u bij de Groeningsestraat linksaf, totdat u kort voor Café / Zaal De Zandpoort rechtsaf de Maasstraat in kunt slaan richting de parkeergelegenheden en het feestterrein. Bij binnenkomst in Groeningen zal duidelijk aan staan gegeven hoe u het feestterrein kunt bereiken.
Voor een plattegrond van de omgeving van Groeningen klik hier

Parkeren
Tijdens alle activiteiten van het Gildenfestijn zal er op loopafstand van het feestterrein voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn.

 
 

© 2018 St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen